Werkwijze

Intake consult

Tijdens het intake consult nemen we een uitgebreide anamnese (gezondheidsvragenlijst) door. Zo kunnen we nagaan of er een bepaald patroon in de klachten te ontdekken is en bepalen wat het beste plan van aanpak is.

Ik kan testen op welke voedingsmiddelen en contactallergenen je niet goed reageert en of je wellicht bepaalde vitamines en mineralen niet goed opneemt. Neem bij het eerste consult eventuele medicijnen die je slikt mee. Ik kan testen hoe je hierop reageert en de eventuele nadelige bijwerkingen ervan behandelen.

Resultaatgericht

Ik streef ernaar mensen zo snel en optimaal mogelijk van hun klachten af te helpen. Dit doe ik door de verschillende behandelmethodes en mijn kennis uit de westerse en chinese geneeskunde met elkaar te combineren. Ik doe niet alleen aan symptoombestrijding maar behandel ook de oorzaak van je klachten.

Emotionele klachten

Als we last hebben van negatieve emoties zijn we geneigd deze weg te stoppen, we denken ze dan niet meer te voelen, maar ze zijn er nog wel. Dit kan zich gaan uiten in fysieke klachten, snel geïrriteerd zijn, een lusteloos gevoel of zelfs een depressie. Als we deze emoties gaan behandelen gaan we kijken naar gebeurtenissen uit het verleden waarin deze emoties ook een rol speelden, dit verhaal mag met me gedeeld worden maar dat hoeft niet, voor de effectiviteit van de behandeling maakt dit niks uit. We behandelen deze emoties zodat ze in de toekomst geen belemmering meer voor je vormen. Dit merken mensen vaak direct er valt letterlijk een last van hun schouders en ze gaan met een veel positiever gevoel de praktijk weer uit.
 

5 Natuurgerichte principes

De behandelingen door een BATC therapeut vinden hun basis in de vijf natuurgerichte principes. Deze principes komen voort uit een aantal natuurlijke wetmatigheden die in ieder mens aanwezig zijn. Om gezond te zijn en te blijven dient elk van deze princi- pes optimaal te zijn en ook in hun samenhang met de andere principes dient er evenwicht te zijn. Je kunt ze niet los van elkaar zien er is altijd een wisselwerking. Deze vijf natuurgerichte principes vormen het uitgangspunt van mijn holistische manier van werken. Hieronder een beknopte uitleg hoe ik de vijf principes han- teer in mijn praktijk.

Energie

Alles en iedereen bestaat uit energie. Ook in ons lichaam is alles verbonden door energie. Als er ergens stagnatie van energie is, of energie weglekt, kunnen er allerlei klachten ontstaan. Het opsporen, bewust maken en weer laten doorstromen van deze energie is van levensbelang. Om de energie weer goed te laten stromen kan ik dmv NAET en/of Quantum Allergy verstorende factoren als tandarts verdovingen of antibiotica of een verkeerde reactie op diverse voedingsmiddelen/pollen/stof etc. behandelen zodat het lichaam deze verstoringen oplost en de energie weer goed gaat stromen.
Met Quantum Touch behandel ik fysieke klachten zodat het zelfgenezend vermogen geactiveerd wordt en de klachten verholpen worden waardoor de energie ook weer goed door kan stromen. Door het vasthouden of masseren van acupunctuurpunten met Shiatsu massage kunnen ook blokkades opgeheven worden zodat  de energie weer beter stroomt.

Prikkeloverdracht

Energiestroom (trilling) geeft prikkels aan het lichaam. Door mijn (Quantum Touch, Quantum Allergy, NAET, Touch for Health en Shiatsu) behandelingen wordt een bepaalde trilling op gang gebracht, die door het lichaam als een positieve prikkel wordt geregistreerd. Via die prikkel wordt het zelfherstellend vermogen van het lichaam gestimuleerd, waardoor het lichaam het negatieve kan gaan omzetten in iets positiefs en weer goed kan functioneren.

Drainage

Een toxische belasting kan zich gevormd hebben door stress, door medicijnen, vanuit voeding, maar ook door bijvoorbeeld het werken met zware metalen of andere chemische stoffen. Het afvoeren hiervan gebeurd bij Shiatsu massage. Maar ook een NAET-allergie-eliminatie-behandeling, of een Quantum Touch of Quantum allergy behandeling zorgen voor afvoer  van afvalstoffen, en het herstellen van de prikkeloverdracht. EFT technieken zijn ook een vorm van drainage, want je laat belastende lading op bepaalde emotionele herinneringen afvloeien, waardoor de energie door het lichaam ook weer beter kan doorstromen.Het advies om water drinken en je voeding aan te passen na een behandeling helpen ook om je lichaam te ondersteunen in dit drainageproces.

Voeding

Met behulp van spiertesten uit de kinesiologie en door testampullen vast te houden wordt er uitgetest welke voedingsmiddelen een belasting zijn voor je lichaam.
Met bijvoorbeeld een NAET of Quantum Allergy-behandeling vindt er een reset plaats op diverse niveau’s waarna het desbetreffende voedingsmiddel meestal weer zonder problemen genuttigd kan worden. Dit geld ook voor contact- of inhalatieallergenen.
Vanuit de voedingsleer kan ik nog extra adviezen geven op het gebied van voeding

Psyche

Iemand die mentaal en emotioneel echt goed in zijn vel zit, heeft zelden allergieën en kan vaak eten wat hij/zij wil. Aan ruim 80% van alle allergieën ligt echter een psychosomatische component ten grondslag volgens Dr. Devi  Nambudripad, de oprichtster van de NAET-eliminatietechniek.
Er zijn echter ook mensen die psychisch behoorlijk ontregeld kunnen raken door een allergie of intolerantie, doordat deze de juiste opname van belangrijke voedingsstoffen voor bijv. de hersenen in de weg staat. Denk aan een gluten-intolerantie, eet je dan ook nog eens geen vlees, dan zou je depressief kunnen worden of psychische klachten kunnen krijgen na een jarenlang tekort aan bijv. vitamine B en belangrijke aminozuren.
Door zowel emotioneel als fysiek hiermee aan de slag te gaan dmv NAET, Quantum Touch, Quantum Allergy of EFT komen cliënten ook weer psychisch in balans.