Chinese Geneeskunde

De Chinese Geneeskunde gaat uit van het basisbegrip energie (Qi).
Deze energie stroomt door het lichaam via meridianen die allemaal met elkaar verbonden zijn en alle organen van energie voorzien.
Wanneer de energie vrijelijk kan stromen en er geen blokkades zijn, is het lichaam in balans en zijn er geen klachten. Is er echter een tekort of een teveel aan energie of zijn er energieblokkades dan kunnen er op den duur klachten ontstaan.

Yin Yang

Om de beweging van de energie te beschrijven gebruikt de Chinese Geneeskunde de basisbegrippen Yin en Yang.
Yin staat o.a voor rust, koude, nacht en winter. Yang staat o.a. voor actie, warmte, dag en zomer. Deze twee begrippen kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze zijn tegengesteld, maar vullen elkaar ook aan en gaan in elkaar over: de dag wordt nacht en na de zomer komt de winter. Als er een disbalans in de energie is kan er een tekort of teveel aan Yin of Yang ontstaan. Door het evenwicht tussen Yin en Yang te herstellen kan de disbalans weer hersteld worden.

5 Elementen

Daarnaast gaat de Chinese Geneeskunde uit van de wet van vijf fasen, ook wel de vijf elementenleer genoemd. De vijf elementen zijn: water, hout, vuur, aarde en metaal. Uitgangspunt van deze theorie is dat alles voortdurend in beweging is. Dat geldt voor de cyclus van de seizoenen, het ritme van de dag, maar ook voor het functioneren van ons lichaam. Elk orgaan is gekoppeld aan een bepaald element en alle elementen hebben een bepaalde relatie tot elkaar. De Chinezen spreken over een voedende en controlerende cyclus. De nieren horen bijvoorbeeld bij het element water, het hart bij het element vuur. Het water moet ervoor zorgen dat het vuur niet te hard gaat ‘branden’ en moet het vuur dus ‘blussen’, anders kun je problemen krijgen, zoals hartkloppingen. Dit is een voorbeeld van een controlerende cyclus. Elke verstoring van de natuurlijke cyclus kan een reactie oproepen van het hele systeem, omdat het lichaam het evenwicht altijd graag wil herstellen. Er is naar aanleiding van dit systeem een 5 elementen voedingsleer ontwikkeld.

Hieronder meer uitleg over de 5 elementen en de bijbehorende orgaan meridianen.

Water (Blaas- en Niermeridiaan) 

Water is in een constant proces bezig om ons lichaam schoon te houden – dit gebeurt via de nieren. Water stroomt door ons lichaam en neemt overal afvalstoffen mee, helpt bij het verteringsproces en zorgt ook voor een goede controle van de temperatuur (zweet). Ook onze gewrichten lopen alleen soepel door de aanmaak van gewrichtsvloeistof en zelfs in ons weefsel is vloeistof te vinden. Kortom – er is geen enkele lichaamsfunctie, geen enkel proces dat zonder water kan functioneren.

Op fysiek gebied leidt een gebrek aan evenwicht in dit element o.a. tot nierstenen, nierontstekingen, aandoeningen aan de botten, constant koude voeten en benen. Ook ooraandoeningen zoals middenoorontsteking, Tinnitus, doofheid, duizeligheid hebben hun oorsprong bij een onevenwichtig water-element.

Een verstoring van het evenwicht van het waterelement kan angst veroorzaken, ook paniekaanvallen of angst in het donker – het gaat hierbij om verlammende angsten die ons laten verstarren. 

Als we durven los te laten, als we de kracht van het water volgen, zullen we stil worden. Water is dan ook het element van de stilte en meditatie. Als je je daar in thuis voelt, zul je alles wat je in de loop van het leven overkomt, rustig aankunnen, zonder verstarrende paniek en diepe angsten.

De Blaasmeridiaan is verbonden met het Centrale zenuwstelsel, en heeft daardoor een directe invloed op alle organen en hun functies. 
Rugproblemen hebben vaak met de Blaasmeridiaan te maken, omdat deze langs de hele ruggengraat loopt. Daar horen ook houdingsproblemen bij, de blaas geeft namelijk steun en kracht aan de rug. 

De Nieren worden beschouwd als de opslagtanks van het lichaam, waar energie wordt opgeslagen. Daarnaast zijn ze ook verbonden met je basisenergie, die je bij je geboorte hebt meegekregen en die bepalend zijn voor je geboorte, groei en ontwikkeling. Ze zijn de basis van Yin en Yang, en zorgen voor de zuivering van het lichaam. 
De Nieren beheersen de diepste structuren en weefsels. Ze beheersen de botten én het merg in de botten en ook het Centrale Zenuwstelsel, waaronder de hersenen. Het merg voedt niet alleen het fysieke lichaam, via de botten en het bloed, maar ook onze gedachten en alertheid.

Samen met het Houtelement en Aarde element bepaalt Water de houding van iemand. 
De Blaas verbindt zich op het heiligbeen met de Galblaas om voor een goede stand van de heupen en de onderrug te zorgen. 

Hout (Galblaas- en Levermeridiaan)

Hout is onze manifestatie naar buiten, het contact met de buitenwereld. Hout heeft een sterke drang tot zelfexpressie. Hout is ook flexibel (kan van groeirichting veranderen) wat zich in de mens uit in het vermogen om plannen te maken en beslissingen te nemen, met het vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. 

Een onbalans uit zich dus vaak in stijfheid/pijn in spieren, pezen en gewrichten, maar ook in starheid in denken en doen. 

Houtenergie heeft de kracht van de geboorte en kan daardoor snel te Yang van aard worden. De beweging van yang is omhoog en deze richting gaat de energie op als ze uit balans is.. dus rood gezicht, hoge bloeddruk, snel aangebrand, heftige hoofdpijnen en oogklachten. De tegenhanger is natuurlijk ingehouden woede die zich vaak naar binnen richt en tegen de persoon zelf in de vorm van een depressie. Juist in de lente zie je ook vaak dat mensen met een onbalans in hout meer last hebben van depressieve gevoelens. 

De Lever is degene die de gal maakt en afgeeft aan de galblaas en die zorgt voor de opslag van bloed. Hij is ook degene die het bloed zuivert van onder andere chemische stoffen. Wanneer de lever het lichaam niet meer kan ontgiften ontstaan hoofdpijn, allergiëen, jeuk en migraine.. vooral de zijkanten v.h. hoofd, uitstralende pijn met lichtflitsen voor de ogen. Maar ook op het psychische vlak kun je vol zitten met troep, negatieve gevoelens en onderdrukte woede die de Lever niet meer kan verwerken.

De Galblaas slaat gal op en scheidt deze af. Daarnaast zorgt de Galblaas voor de distributie van Qi door het lichaam. Goed functionerende Galblaasenergie verspreidt de Qi naar behoefte. Wanneer de distributie slecht geregeld is dan wisselen momenten van hard werken en gemotiveerd zijn zich af met momenten van extreme vermoeidheid. Een onbalans veroorzaakt ook storingen in het plannen en besluiteloosheid.
Gezonde Galblaasenergie kenmerkt zich door besluitvaardigheid. Deze mensen zijn vaak krachtige leiders.

Vuur (Hart- en dunne darmmeridiaan, kringloopmeridiaan en drievoudige verwarmer )

Vuurenergie wordt verbonden met de vitaliteit en veerkracht van het lichaam.
Het Hart en de Dunne darm maken het werk van Maag en Milt af. Het Hart integreert wat de Dunne darm heeft opgenomen en verwerkt en verandert het tot hetgeen ieder individu uniek maakt.

Het Hart werkt om datgene dat onze zintuigen waarnemen in ons op te nemen en daar een juiste reactie op te geven. Wanneer het Hart niet in balans is, kloppen onze reacties niet.

Het Vuurelement ligt aan de basis van alle emoties, het Hart wordt geraakt en daardoor ontstaan er emoties. De belangrijkste functie van het Hart is dan ook het bieden van een thuis voor onze Shen (onze spirit, ons bewustzijn). Om de Shen te kunnen huisvesten moet het Hart rustig zijn en vrij van verstorende emoties. Verder regelt het Hart de bloedsomloop en voedt het lichaam en geest.

De dunne darm heeft het vermogen om voeding op te nemen en te verwerken en daarom werkt hij in opdracht van de Milt (Aarde)  die de transformatie en het transport van Voedsel-Qi e.d. regelt. Hij ontvangt voedsel en indrukken van de omgeving, zowel zintuiglijk als emotioneel en scheidt die in zuiver en onzuiver. In het lichaam wordt het zuivere door het lichaam opgenomen en het onzuivere wordt via de Dikke darm en de Blaas uitgescheiden.
Daarnaast helpt hij de Shen, zodat er een helder gedachten patroon ontstaat, waarbij het ‘kaf van het koren’ wordt gescheiden.

Sleutelwoorden: circulatie en bescherming

Kringloopmeridiaan en Drievoudige Verwarmer

De Kringloopmeridiaan is betrokken bij de bescherming van het Hart en de kleinere bloedvaten, het is de beschermer van de emotionele kwetsbaarheid. Zij kalmeert de geest, brengt evenwicht en vreugde en is verbonden met de slaap.

De Drievoudige verwarmer heeft een harmoniserende werking op het geheel. Is de grote verdeler van Ki en beschermer van het afweersysteem. Hij regelt de lichaamstemperatuur, het evenwichtsorgaan en is verbonden met het lymfesysteem.

Aarde (Maag- en Miltmeridiaan)

Voeding staat centraal in Aarde, het staat voor ons vermogen om te ontvangen, te verwerken en opnieuw uit te delen. Aarde zorgt voor voeding en groei, zowel geestelijk als lichamelijk. Naast de zoektocht naar voedsel omvat de Maag al onze behoeften en verlangens, de behoefte aan veiligheid, de honger naar kennis en het verlangen naar liefde. Aarde staat voor de omgeving verkennen, genieten van het leven, creatief zijn en levenslust.

Aarde is de Moeder, die troost, ondersteunt en bescherming biedt. Ook de Milt ondersteunt ons zoals de Aarde dit doet, het houdt het lichaam overeind en zorgt ervoor dat weefsels op hun plek blijven.

Ook is Aarde betrokken bij het voortplantingsmechanisme, en alle cyclische processen, zoals eetlust, slaap, menstruatie e.d. 

Piekeren en maar blijven malen zijn echte Maagsymptomen, de geest krijgt geen rust. Het is belangrijk om aan lichaamsbeweging te doen om de aandacht van de geest te verleggen. Ook het zenuwstelsel wordt op deze manier ontlast.

Metaal (Long- en Dikke darmmeridiaan)

De Longen nemen het meest waardevolle deel van de buitenwereld tot zich, het Ki van het universum. Dit staat ook voor het opdoen van nieuwe ervaringen, open staan voor nieuwe dingen.

De Dikke darm werkt om lichaam en geest te ontdoen van alles wat niet langer waardevol is.

Ze werken dus samen aan uitwisseling, ze werken samen om ‘frisse lucht’ in ons leven te brengen. 

Metaalenergie heeft ook het vermogen om te geleiden en te verbinden, dat uit zich in de communicatie met onze omgeving. Metaal zorgt ervoor dat we weten wie we zijn en dat we weten waar onze grenzen liggen. Het vormt de begrenzing tussen ons en de rest van de wereld.

Metaal is ook verbonden met de huid, het membraan waardoor een wisselwerking plaatsvindt tussen jou en de wereld om je heen. De huid wordt ook wel derde long genoemd.

Metaal is verbonden met de herfst, de periode van verval.. de bladeren vallen en alles bereidt zich voor op de winter. Het is een tijd van afscheid, verdriet, de emotie van metaal. Gezonde Metaalenergie vrijwaart ons niet van verdriet, maar zorgt ervoor dat we er niet in vast komen te zitten, dat we openstaan voor nieuwe ervaringen.

De Longen zorgen ook voor een beschermend Ki, een soort krachtveld op en net boven de huid dat beschermt tegen schadelijke, externe invloeden.

Nieuwgierig geworden naar hoe Chinese Geneeskunde jou kan helpen?

Neem gerust contact met me op en we bespreken de mogelijkheden.